Saturday, July 16, 2011

Kekalahanku

Salaam... saja untuk mengekspresikan kekecewaanku terhadap diri-sendiri. Tidak mengambil kira setiap sudut dan hanya mementingkan keseronokan saja. Maaf, ya Ghafuur........... amin.

No comments:

Post a Comment

Ohana :)