Sunday, July 17, 2011

Potong Tangan

"..supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat.." 
-Surahtul Mujadilaa, ayat 11

No comments:

Post a Comment

Ohana :)